Skip to main content

Vi är sedan flera år ISO EN 1090-1 certifierade.

Detta innebär att vi tillverkar och levererar CE-märkta bärande delar och byggsatser i stål, enligt Boverkets krav sedan 1 juni 2014. Exempel på detta är stålstommar, avväxlingar, skärmtak med mera.