Skip to main content

För BL:s Industrisvets är den personliga integriteten viktig och vi vill att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss.

Här finner du information om hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter.

Ansvariga för personuppgifter

BL:s Industrisvets ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom företaget.

Personuppgifter som behandlas

De uppgifter BL:s behandlar och samlar in om dig är i huvudsak namn, adress, telefon, epost och i vissa fall annan information du delgett oss.

Även IP-nummer för information om din användning av webbplatsen kan samlas in.

Vi kan också vid behov hämta in uppgifter från kreditupplysningsföretag eller bedrägeriförebyggande byråer.

Syftet för behandling av personuppgifter

Vid kontakt med oss via mail och telefon samlar vi in information från dig till våra system. Detta för att exempelvis kunna fullgöra administration av fakturor, avtal mm.

Även när du surfar in på vår webbplats kan vi automatiskt hämta information om dina besök genom så kallade cookies. Detta i syfte för att vi ska kunna förbättra din upplevelse av våra tjänster. Insamlade uppgifter kan även användas av oss för att visa erbjudanden och reklam baserat på din geografiska plats.

Hur länge vi sparar personuppgifter

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge vi enligt lag är skyldig att göra detta.

Skydd av personuppgifter

Vi har vidtagit rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi strävar efter att fortlöpande anpassa våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Tillgång till personuppgifter

Vi förmedlar eller säljer aldrig information vidare till tredje part, med undantag för vår betalningsförmedlare som hanterar betalningsöverföringar. Det kan även finnas omständigheter under vilka vi är skyldiga att lämna ut data till myndigheter.