Skip to main content

Hos oss på BL:s Industrisvets ska vi följa vår Uppförandekod/CSR och leva som vi lär.

Visselblåsning är en kanal för rapportering av allvarliga misstankar om otillåtet beteende. Detta kan röra sig om sexuella trakasserier, bedrägeri, korruption, diskriminering, brott mot miljön och mänskliga rättigheter. Vi är måna om att identifiera oenigheter i vår verksamhet och vi vill att rapporteringen ska göras med ärligt uppsåt.

Om du märker att CSR inte efterlevs hoppas vi att du meddelar oss om detta. Som anställd hos BL:s Industrisvets ser vi gärna att du i första hand tar upp frågorna med din chef. Om du av någon anledning känner att du inte kan det, eller om du som icke anställd hos BL:s upplever att vi inte följer våra värderingar, finns det möjlighet att anmäla detta via denna funktion.

När du anmäler genom denna funktion garanteras du full anonymitet om du önskar det.

Informationen som skickas via detta formulär går till extern part och kan endast läsas av denna. Om du väljer att inte ange vem du är kommer du att vara helt anonym, även för mottagaren. Märk dock att för att du ska kunna bli kontaktad måste du lämna uppgifter och hur du kan bli kontaktad.