Ett enkelt och effektivt sätt att tina tjäle. Plåtarna levereras i stapelbara häckar om 10 st oisolerade eller 5 st isolerade. Tillverkas i 1,5 mm plåt.
Den isolerade är galvad och försedd med hel innermantel.

Börja med att lägga ut träkolssäckar längs den tänkta tjältiningen. Häll på tändvätska över säckarna och täck med plåtar.
Vid tining av djupare tjäle och/eller för högre säkerhet täck med isolerande plåt.

  • Snabb etablering
  • Effektiv tjältining
  • Enkel hantering
  • För kabeldiken eller större ytor